2024-04-29

Latvijas Samariešu apvienība paplašina izdales punktu tīklu Eiropas atbalsta paku saņemšanai

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) teju desmit gadus aktīvi Eiropas sociālā fonda Pluss programmā materiālās nenodrošinātības mazināšanai (ESF+), sniedzot atbalstu cilvēkiem, kuri atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem, vai nonākuši krīzes situācijā. Līdztekus jau ilglaicīgajiem izdales punktiem Jēkabpilī, Viļānos, Kuldīgā, Preiļos un Rīgā, turpmāk ESF+ atbalsta komplektus varēs saņemt arī Balvos, Rēzeknē unLudzā.  

Samariešu apvienība ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai atbalsta komplektu izdalē darbojas jau kopš 2015. gada, mēnesī izsniedzot vairāk nekā 1000 pārtikas pakas un 800 higiēnas preču komplektus.  

Pārtikas pakas, higiēnas unsaimniecības preču komplektus, skolas somas un individuālos mācību piederumus, mazuļu pārtikas pakas un mazuļu higiēnas un saimniecības preču komplektus var saņemt:

·       trūcīgas mājsaimniecības;

·       krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības;

·       maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

Lai saņemtu šo Eiropas atbalstapaku, nepieciešama pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par kādu noaugstāk minētajiem statusiem jeb apliecinājumu, ka persona atbilst ESF+programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Latvijas Samariešu apvienības izdales punktu adreses, kontaktinformācija un darba laiki:  

1.    Biedrība "Latvijas Samariešuapvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, RĪGA, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 

Otrdiena un ceturtdiena, plkst. 9 - 16

2.     Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela2, LĪVĀNI, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv Pirmdiena -piektdiena, plkst. 9 - 14

3.     Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis",Daugavpils iela 2, PREIĻI, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 

Ceturtdiena, plkst. 15 - 18

4.     Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, JĒKABPILS, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 

Pirmdiena līdz ceturtdiena, plkst. 10 -14

5.     Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, KULDĪGA,tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 

Otrdiena, plkst. 13 - 14

6.     Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, VIĻĀNI, Rēzeknes nov. tel. 29149795,e-pasts: saulstarini@inbox.lv

Pirmdiena, trešdiena un piektdiena, plkst. 9 – 12

Otrdiena un ceturtdiena, plkst. 8:30 – 14

7.     Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", "Gaisma", Strupuļi, SOKOLKU PAG.., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

Trešdiena,plkst. 10 – 12, ceturtdiena, plkst. 9 – 12

8.     Biedrība "Eņģeļi ar mums", Zemnieku iela 16A, RĒZEKNE, tel. 29507088, biedriba_engeli@inbox.lv

Trešdiena un piektdiena, plkst. 16:30 -18:30

9.     Ludzas invalīdu biedrība, Raiņa iela 16, LUDZA, tel. 27804838, adg@inbox.lv

Katra mēneša 1. un 3. piektdiena, plkst. 13- 16 

10.  Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, Brīvības iela 48, BALVI, tel. 29684889, 28347903, balvuinvalidi@inbox.lv

Pirmdiena, plkst. 9 - 13, piektdiena, plkst.13 - 17

Līdztekus ESF+ atbalsta komplektu izdalei, LSA organizē arī dažāda veida papildpasākumus sociālo un dzīves prasmju uzlabošanai. Par papildpasākumu tēmām un norises laikiem var uzzināt izdales vietā.

Vairāk par ESF+ atbalsta komplektu veidiem un izdales nosacījumiem, iespējams uzzināt programmas mājaslapā www.atbalstapakas.lv

TU VARI SNIEGT ATBALSTU

Ziedojot portālā ziedot.lv
Ziedot
Palīdzot citos veidos
Uzzināt vairāk